26 вересня 2022 року imem@pdmu.edu.ua (05322) 2-14-50 Мапа сайту

Профільної кафедри спрямована на розробку та удосконалення навчально-методичних матеріалів для викладачів, лікарів-інтернів та їх кураторів на базах стажування. На кафедрі ведеться постійно робота з впровадження інноваційних форм і методів навчання, вдосконаленню матеріально-технічної бази, створенню на громадських засадах навчально-науково-практичних центрів та симуляційно-тренінгових центрів для відпрацювання практичних навичок і вмінь, які необхідні для  здійснення професійної діяльності лікаря. Головним критерієм ефективності навчальних технологій вважається якість практичної підготовки майбутніх лікарів, знання яких та професійна компетентність відповідали б системі державних стандартів освіти, необхіднаних для самостійної лікарської діяльності.

На кафедрі проводяться наступні цикли підвищення кваліфікації:

1. Підготовка лікарів на після дипломному етапі в двох аспектах:

  • Первинна спеціалізація (інтернатура)  випускників медичних ВУЗів із спеціальності "Внутрішні хвороби" 2-х річний термін підготовки, освітня частина складає 3 місяці щорічно і практична (бази стажування) тривалістю 16 місяців протягом двох років.

  • Первинна спеціалізація (інтернатура) із спеціальності "Медицина невідкладних станів" 1,5 роки за старою програмою і навчальним планом та за новою з серпня місяця 2022 року тривалістю 2 роки.

2. Вторинне підвищення кваліфікації практикуючих лікарів на циклах тематичного удосконалення та стажування:

  • цикл стажування зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" (156 год);

  • цикл ТУ "Невідкладні стани при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем" (78 год);

  • цикл ТУ "Невідкладна допомога при надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу" (78 год);

  • цикл ТУ "Сучасні алгоритми діагностики та лікування невідкладних станів в загальнотерапевтичній практиці" (78 год);

  • цикл ТУ "Невідкладні стани при коморбідній патології" (78 год);

  • цикл ТУ "Невідкладна допомога при гострих отруєннях" (78 год);

  • цикл ТУ «Терапевтичні аспекти надання паліативної допомоги».

Документи