15 серпня 2022 року imem@pdmu.edu.ua (05322) 2-14-50 Мапа сайту

Профільної кафедри спрямована на розробку та удосконалення навчально-методичних матеріалів для викладачів, лікарів-інтернів та керівників інтернів на базах стажування. На кафедрі ведеться постійно робота з впровадження інноваційних форм і методів навчання, вдосконаленню матеріально-технічної бази, створенню на громадських засадах навчально-науково-практичних центрів та тренінгових центрів. Головним критерієм ефективності навчальних технологій вважається якість практичної підготовки майбутніх лікарів, знання яких та професійність відповідали б системі державних стандартів освіти. 

На кафедрі проводяться наступні цикли підвищення кваліфікації:

  • Первинна спеціалізація (інтернатура) із спеціальності "Внутрішні хвороби" (2 роки).

  • Первинна спеціалізація (інтернатура) із спеціальності "Медицина невідкладних станів" (1,5 роки).

  • Вторинне підвищення кваліфікації лікарів на циклах:

  • стажування зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" (156 год);

  • цикл ТУ "Невідкладні стани при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем" (78 год);

  • цикл ТУ "Невідкладна допомога при надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу" (78 год);

  • цикл ТУ "Сучасні алгоритми діагностики та лікування невідкладних станів в загальнотерапевтичній практиці" (78 год);

  • цикл ТУ "Невідкладні стани при коморбідній патології" (78 год);

  • цикл ТУ "Невідкладна допомога при гострих отруєннях" (78 год).

 

Документи