15 серпня 2022 року imem@pdmu.edu.ua (05322) 2-14-50 Мапа сайту

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота за напрямками:

  • розробка алгоритмів і технології запровадження здорового способу життя;

  • підвищення ефективності лікування неінфекційних захворювань;

  • оцінка психоемоційної складової у хворих із хворобами внутрішніх органів з елементами її корекції лікарем соматичного профілю.

В грудні 2020р. завершена ініціативна НДР на тему: ««Розробка алгоритмів і технології запровадження здорового способу життя у хворих на неінфекційні захворювання на підставі вивчення психоемоційного статусу» № держреєстрації 0116U007798. Результати наукових досліджень впроваджені в практику охорони здоров’я лікувально-профілактичних закладів м. Полтави та Полтавської області. 

 Затверджено нову ініціативну НДР «Розробка алгоритмів і технології запровадження здорового способу життя у хворих на неінфекційні захворювання на підставі вивчення функціонального стану».

Щорічно в межах наукової роботи молодих вчених активізовано дослідження «Лікар у боротьбі з неінфекційними захворюваннями: почни із себе». Дослідження передбачає вивчення внутрішньо-емоційної сформованості поглядів на здоровий спосіб життя та скринінг факторів ризику у лікарів-інтернів, які проходять навчання на кафедрі.

На клінічній базі  кафедри та КП « Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського ПОР»  успішно працюють навчально-практичний пуль монологічний центр та центр біофотоніки та валеології. 

Успішно виконуються дисертаційні роботи:

  • докторантом Невойт Г.В. на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, тема: «Роль електромагнітних феноменів в діагностиці та лікуванні хворих на неінфекційні захворювання на першому і другому рівнях надання терапевтичної допомоги»;

  • аспірантом Остапчук Ю.А. на здобуття наукового ступеня доктора філософії, тема: «Оптимізація діагностики та лікування серцевої недостатності у хворих із гострим інфарктом міокарда в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу».

Документи
Річний звіт за 2021 рік.pdf