26 вересня 2022 року imem@pdmu.edu.ua (05322) 2-14-50 Мапа сайту

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота за напрямками:

  • розробка алгоритмів і технології запровадження здорового способу життя;

  • підвищення ефективності лікування неінфекційних коморбідних захворювань внутрішніх органів;

  • оцінка психоемоційної складової у хворих із хворобами внутрішніх органів з елементами її корекції лікарем соматичного профілю.

В грудні 2020р. завершена ініціативна НДР на тему: «Розробка алгоритмів і технології запровадження здорового способу життя у хворих на неінфекційні захворювання на підставі вивчення психоемоційного статусу» № держреєстрації 0116U007798. Результати наукових досліджень впроваджені в практику охорони здоров’я лікувально-профілактичних закладів м. Полтави та Полтавської області. 

 З 2021 року продовжується виконання нової ініціативної  НДР «Розробка алгоритмів і технології запровадження здорового способу життя у хворих на неінфекційні захворювання на підставі вивчення функціонального стану».

Щорічно в межах наукової роботи молодих вчених активізовано дослідження «Лікар у боротьбі з неінфекційними захворюваннями: почни із себе». Дослідження передбачає вивчення внутрішньо-емоційної сформованості поглядів на здоровий спосіб життя та скринінг факторів ризику у лікарів-інтернів, які проходять навчання на кафедрі.

Продовжується виконання дисертаційної роботи:

  • аспірантом Співак Ю.А. на здобуття наукового ступеня доктора філософії, тема: «Оптимізація діагностики та лікування серцевої недостатності у хворих із гострим інфарктом міокарда в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу».